Har du frågor om lokalt klimatarbete?coachningcentra

Ring en kollega!


Kalendarium

25-26 augusti 2016
Klimatkommunernas nätverksträff i Borås

16-22 september 2016
Eurpoeiska Trafikantveckan - för hållbara resor och transporter

21 september 2016
Gröna idéer i Helsingborg

18-19 oktober 2016
Building Sustainability 2016 i Stockholm

30 november - 2 december 2016
Sustainable City Development 2016 i Malmö

1 2 3 4 > »

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram

FacebookTwitter InstagramKlimatkommunerna på Instagram