Har du frågor om lokalt klimatarbete?coachningcentra

Ring en kollega!


Kalendarium

18-19 oktober 2016
Building Sustainability 2016 i Stockholm

26-27 oktober 2016
Borgmästaravtalsträff i Helsingborg och Helsingör

8-9 november 2016
Verkstad om hållbara livsstilar, Göteborg

24-25 november 2016
Slutkonferens VEGA och nätverksträff, Örebro

28 november 2016
Svenska solelsmässan 2016, Uppsala

30 november - 2 december 2016

Sustainable City Development 2016 i Malmö

1 2 3 4 > »

Följ oss på Facebook och Twitter

FacebookTwitter InstagramKlimatkommunerna på Instagram