Har du frågor om lokalt klimatarbete?coachningcentra

Ring en kollega!


Kalendarium 2017

21-22 mars
Green finace workshop, Göteborg

21 mars 
Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende

25 mars 
Earth Hour

30-31 mars 
Klimatkommunernas årsmöte 2017, Jönköping

26 april 
Ekotransport 2030, Stockholm

2 juni 
Gröna och ansvarsfulla placeringar, Stockholm

 

1 2 3 4 > »

Följ oss på Facebook och Twitter

FacebookTwitter InstagramKlimatkommunerna på Instagram