Material

På de här sidorna samlar vi material som kan vara till nytta för dig som arbetar med klimatfrågor på olika sätt. Letar du efter något särskilt material som du inte hittar här? Hör av dig till kansliet så kanske vi kan hjälpa dig vidare. Har du material som du vill dela med dig av till andra som jobbar med klimatfrågan? Skicka gärna länk till oss så lägger vi ut det på hemsidan. Det kan vara resepolicys, klimatinformation, enkätundersökningar, resultat från events, med mera! 

Skicka material eller frågor till kansliet@klimatkommunerna.se

 

Publikationer

Nedan hittar ni skrifter, rapporter och guider som Klimatkommunerna har tagit fram.

Mot framtiden och vidare
Bland Klimatkommunernas medlemmar finns ett stort engagemang och det genomförs åtgärder av olika omfattningar och karaktär för att minska utsläppen av växthusgaser och för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Klimatkommunerna är övertygade om att Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål kan nås med hjälp av den kunskap och den vilja som finns bland Sveriges kommuner. När detta engagemang missgynnas, genom olika lagändringar och styrmedel, är det av största vikt att göra beslutfattare uppmärksamma på problematiken.

Denna rapport belyser var hindren finns och presenterar förslag på åtgärder för att underlätta kommunernas vidare klimatarbete.
När det gäller energiområdet föreslår Klimatkommunerna i rapporten bland annat:
- Omformulera och ändra den skattebefriade effektnivån för småskalig produktion av förnybar el från att gälla för juridisk person/organisation till att istället gälla per anläggning.
- Sätt elproduktionen i relation till fastigheten genom att bestämma en gräns för maximal andel årlig över- produktion per anläggning, alternativt: räkna solcellsanläggningen som en del av fastigheten istället som en separat energiproduktionsanläggning.

Läs rapporten här:Mot framtiden och vidare (pdf)  

Att skapa klimatsmarta beteenden (pdf)

Klimatkommunernas tidningsbilaga (pdf)
Lokala spjutspetsar och utmaningar (pdf)
Världens bästa Klimatkommuner (pdf)
Guidlines (pdf)
Kommunala energikrav (pdf)
Handbok i klimatkommunikation (pdf)
Klimatcoachning (pdf)

 

cykelväg


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-08-14

Filmtips

Klimatklippet - inspiration från SKL

Klimatklippet är korta filmer om framgångsrikt klimatarbete från olika delar av Sverige.

 

Temperaturavvikelser i världens länder 1900-2016

34 sekunder lång animering som synliggör den globala uppvärmningen tydligt.

 

 

 

 

Hans och Ola Rosling
För att kunna förändra framtiden måste vi ha kunskap om samtiden.

Al Gore
New thinking on the climate crisis.

Gavin Schmidt
The emergent patterns on climate change

Marshall Shepherd
Hur du dräper zombieteorier om klimatförändringarna