Steget före - Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag

Klimatkommunernas pris ”Steget före” instiftas i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum 2018. Med tävlingen vill föreningen lyfta och uppmärksamma det som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen. Den allra första tävlingen gäller kommunala bolag eftersom de har en särskild viktig roll. Priset kommer att delas ut vid Klimatkommunernas årsmöte i Växjö våren 2018. 

Vem kan söka?
Både helägda och samägda kommunala bolag kan delta i tävlingen. Bolagen behöver inte ägas av eller finnas i en medlemskommun i Klimatkommunerna för att delta. 

Pris
Steget före - Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag instiftas i samband med föreningens 10-årsjubileum. Tre finalister inbjuds att delta i Klimatkommunernas årsmöte i Växjö den 12 april 2018, och får då presentera sitt klimatarbete. Det vinnande tävlingsbidraget presenteras på årsmötet, och kommer bland annat att uppmärksammas på Klimatkommunernas webb och i vårt nyhetsbrev. 

Tävlingskriterier
Inskickade bidrag bedöms enligt CO2-minskning, innovativitet och spridningspotential.

Tävlingsregler
Tävlingen är öppen för alla kommunala bolag, både hel- och samägda.

Klimatåtgärden som nomineras ska vara genomförd.

En jury utsedd av Klimatkommunernas styrelse korar det vinnande bidraget.

Nomineringar skickas in via anmälningsformuläret senast 28/2 2018. Nomineringen ska innehålla:

  • Namn på bolaget som utfört den nominerade klimatåtgärden samt information om ägandeform (helägt av kommunen, delägt el. dyl.), 
  • Namn på klimatåtgärden som nomineras
  • En text som beskriver klimatåtgärden. Texten ska vara max 400 ord lång och ”populärvetenskapligt” skriven, det vill säga utan krångligt fackspråk. Tänk att den är skriven för en klimatintresserad, bredare allmänhet.
  • En kortversion av den beskrivande texten (max 100 ord)
  • 1-3 högupplösta bilder som illustrerar åtgärden, som Klimatkommunerna får tillgång till att använda i sin kommunikation kring tävlingen. 
  • Koldioxidminskning/besparing till följd av åtgärden. Och en kort beskrivning av hur detta beräknats/uppskattats.
  • Kontaktperson – namn, telefonnummer och e-post

Jury
Mer information om tävlingsjuryn kommer inom kort.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-11-21

.